ארה"ב: בימ"ש לערעורים אישר יצוגית נגד פייסבוק על איסוף מידע ביומטרי

אולי יעניין אותך גם

"זיהוי תבנית פנים של אדם ללא הסכמתו באמצעות טכנולוגית זיהוי פנים חודר לענייניו הפרטיים" - כך פסק בית משפט פדרלי לערעורים בקליפורניה (Court of Appeals for the Ninth Circuit) שדחה ערעור שהגישה פייסבוק נגד החלטת הערכאה הנמוכה יותר לאשר תביעה יצוגית נגדה בנושא.

עילת התביעה היצוגית מבוססת על חוק מדינתי באילינוי שלפיו איסוף מידע ביומטרי ייעשה רק בידיעת האדם שעליו נאסף המידע ולאחר קבלת הסכמתו מדעת לפני איסוף המידע הביומטרי. החוק מזכה את נושא המידע בפיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 5,000 דולר לכל הפרה ופותח פתח לתביעה יצוגית, במיוחד לאור פסק דין שבית המשפט העליון של אילינוי נתן מוקדם יותר השנה.

התביעה היצוגית בקליפורניה טוענת כי השימוש של פייסבוק בזיהוי פנים ביומטרי כדי להציע תיוג (זיהוי) למשתמשים שמופיעים בתמונות שעולות לפייסבוק - מפר את הוראות החוק של אילינוי. התיוג המוצע מבוסס על מאגר שפייסבוק מחזיקה של תבניות הפנים של משתמשיה. תבנית הפנים של משתמש מצורפת למאגר כאשר הוא מתויג בתמונה מסוימת ובוחר שלא לבטל (opt-out) את יכולות התיוג של פייסבוק לגביו.

פייסבוק חתרה למחיקת התביעה, בטענה כי הנזק הנטען במקרה זה אינו ממשי וקונקרטי דיו כדי להקנות סמכות תביעה בבית משפט פדרלי. בית המשפט לערעורים דחה את טענתה ופסק כי פרטיות היא אינטרס מוגן ומוכר בשיטת המשפט האמריקנית, וכי פגיעה בפרטיות אינה רק עניין פרוצדורלי אלא פגיעה מהותית באינטרס מוגן. בית המשפט קבע גם כי ההפרה ה'טכנית' לכאורה של העדר הסכמה מדעת של המשתמש, היא בדיוק סוג ההפרה שהחוק באילינוי ביקש לאסור ולחייב בפיצויים בגינה, מאחר והחוק כולו מושתת על עיקרון היסוד של הצורך בהסכמה מדעת.

ההחלטה לאפשר את התובענה היצוגית מהטעמים העקרוניים הללו ניתנה בניגוד להחלטה אחרת של בית המשפט לערעורים מוקדם יותר הקיץ לדחות תובענה יצוגית אחרת נגד פייסבוק בנושא זה - שם הראיות סתרו את טענת התובע כי נתוניו הביומטריים נסרקו. הדיון בתובענה היצוגית שאושרה כעת ישוב לערכאה הדיונית לשלב ההוכחות.