ארה"ב: יצוגית נגד גוגל על שימוש לא מורשה ברשומות רפואיות

אולי יעניין אותך גם

בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד גוגל והמרכז הרפואי של אוניברסיטת שיקגו הוגשה לבית משפט פדרלי באילינוי בטענה כי המרכז הרפואי מסר לגוגל רשומות רפואיות הנוגעות לחולים שטופלו במרכז הרפואי בשנים 2009 עד 2016 כדי לאפשר לגוגל לפתח מנוע בינה מלאכותי בתחום האבחון הרפואי. כתב התביעה טוען כי לפני מסירת המידע, המרכז הרפואי היה אמור לערוך תהליכי אנונימיזציה להסרת פרטים מזהים כפי שנדרש לפי החוק הפדרלי להגנת הפרטיות במידע רפואי (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA), אולם המידע שעבר כלל לא רק אבחונים רפואיים רגישים כמו איידס, סרטן, סוכרת, דכאון ואנמיה חרמשית, אלא גם תאריכי אשפוז ושחרור וטקסט רפואי חופשי שבעצמם מהווים מידע אישי מזהה לפי החוק הפדרלי.

כתב התביעה טוען כי הודות למידע העצום שכבר נמצא בידי גוגל, היא יכולה בקלות להצליב איתו את המידע הרפואי שקיבלה כדי לזהות באופן חד-משמעי את המטופלים. כתב התביעה מאשים את המרכז הרפואי בין היתר בפגיעה בפרטיות, הטעיה והפרת חובת ההגינות העסקית, מאחר וטופסי ההסכמה מדעת הרפואיים הבטיחו למטופלים כי המידע הרפואי שלהם לא יימסר לגורמים מסחריים. עילות התביעה נגד גוגל כוללות בין היתר עשיית עושר ולא במשפט באמצעות המידע הרגיש שנמסר לה ופגיעה בפרטיות.