אירופה: נמשכת ההתדיינות על הרגולציה החדשה על פרטיות בתקשורת אלקטרונית

אולי יעניין אותך גם

אף שהצעת החוק לתקנות חדשות על פרטיות ברשתות תקשורת אלקטרוניות הונחה על שולחן הפרלמנט האירופי לפני כשנתיים וחצי והיתה אמורה להיכנס לתוקפה יחד עם תקנות הגנת הפרטיות החדשות (GDPR) במאי 2018, ההתיידנות הפוליטית על נוסח התקנות נמשכת בין מדינות האיחוד האירופי. נציגי מדינות האיחוד האירופי הביעו רצון לחדד את הצעת התקנות בשורה של נושאים, בהם:

  1. השלכות התקנות החדשות על טכנולוגיות חדשות, בהן תקשורת בין מכונות (Machine-To-Machine), האינטרנט של הדברים (Internet of Things) ובינה מלאכותית.
  2. הסדרת מצבים בהם תקשורת מתנהלת בין משתמשי קצה מרובים והסדרת אופן קבלת הסכמה לעיבוד מידע כאשר היא נדרשת.
  3. הסדרת האפשרות לעיבוד נתוני תקשורת לצורך איתור, מניעה ודיווח על תקשורות המשמשות להעברת תמונות המציגות התעללות בילדים, בלא חשש שעיבוד נתונים זה יהווה הפרה אסורה של הזכות של פדופילים לפרטיות בתקשורת.
  4. הסדרת האפשרות לאיסוף ושמירת נתוני תקשורת לצורך מניעה, חקירה ואכיפה של פשעים.
  5. מעמדם של רגולטורים לאומיים שיהיו אמונים על פיקוח ואכיפה של התקנות החדשות על פרטיות ברשתות תקשורת אלקטרוניות.

מקור: הודעה לעיתונות של המועצה האירופית.

law.co.il מעיר כי התקנות החדשות על פרטיות ברשתות תקשורת אלקטרוניות נועדו להחליף את הדירקטיבה האירופית משנת 2002 בנושא זה. הדירקטיבה עוסקת בנושאים כמו פרטיות תעבורת נתוני תקשורת, שימוש בעוגיות באתרי אינטרנט והודעות ספאם בדואר אלקטרוני.