ישראל: מכירת ביטקוין חייבת במס שכן הוא "נכס" ולא "מטבע"

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בלוד קבע אתמול (19.5) כי הביטקוין אינו מהווה "מטבע" או "מטבע חוץ" לצורך פקודת מס הכנסה, אלא "נכס" החייב במס. פסק הדין, שניתן על-ידי השופט שמואל בורנשטיין, דחה את ערעורו של נועם קופל, שרכש ביטקוין בשנת 2011 ומכרו בשנת 2013 ברווח של למעלה מ-8 מיליון ש"ח (8,278,645 ש"ח).

קופל, מייסד סטארט-אפ הבלוקצ'יין DAV, העוסק בתחום התחבורה, טען כי יש לסווג את הביטקוין כ"מטבע חוץ" וכי רווחיו הם בבחינת הפרשי שער שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק (לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה) ולפיכך הם פטורים ממס. פקיד השומה רחובות, המשיב בערעור, סבר כי הביטקוין אינו "מטבע" ולפיכך הרווחים ממכירתו חייבים במס רווח הון. לפיכך, נדרש בית המשפט לשאלת סיווגה של עסקת מכירת ביטקוין לצורכי מס.

בית המשפט קבע כי "נראה לי אם אמנם מעמד הביטקוין טרם הוגדר, ויותר מכך – אם עדיין קיימת אפשרות שהביטקוין יעבור מן העולם ויבוא מטבע וירטואלי אחר תחתיו – קשה עד מאוד להלום תוצאה לפיה הביטקוין ייחשב כ"מטבע" דווקא לצרכי מס. תוצאה זו אינה מתיישבת עם הסביבה המשפטית, הכלכלית, והמיסויית הקיימת, ולפיכך לא ניתן לקבלה". 

בית המשפט פסק כי לא מן הנמנע שבסופו של יום הביטקוין "ייעלם ונעבור לאיזשהו מטבע אחר, ומטבע וירטואלי זה הוא שיהפוך לכסף או למטבע", אך קבע כי אין זה המצב כיום "ונראה כי עדיין רחוקה הדרך עד שניתן יהיה להתייחס לביטקוין, או למטבע וירטואלי אחר, כמטבע חוץ, באופן זה שאף יהיה ראוי להעניק לו את אותו טיפול מיסויי שניתן למטבעות המסורתיים".

השופט בורנשטיין דחה את הערעור וקבע כי רווחי המערער ממכירת הביטקוין ימוסו במס רווח הון, כך שקופל יידרש לשלם כ-3 מיליון ש"ח. קופל אף חויב בהוצאות בסך 30,000 ש"ח. מקור: גלובס (מאת מנחם שטאובר, אלה לוי-וינריב ורועי קצירי). לעיון בפסק-הדין המלא: ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות.