הולנד: חוק חופש המידע חל גם על הודעת ווטסאפ בטלפון פרטי

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה תקדימית קבע בית המשפט לעניינים מנהליים בהולנד כי מסרוני טקסט והודעות ווטסאפ שנשלחו במסגרת העבודה באמצעות מכשיר טלפון פרטי כפופים לחוק חופש המידע, המתייחס לכל מידע בעל אופי עסקי ללא תלות במדיה בה הוא מאוחסן.

השימוש בטלפון נייד פרטי דומה למצב בו עובד ציבור לוקח הביתה תיק מסמכים - אז יחול החוק לגבי מסמכי העבודה גם אם הם בבית העובד. מסקנה אחרת, לדברי בית המשפט, עלולה להביא למצב בו גופים מנהליים ישתמשו במכשירים פרטיים בענייני עבודה בכדי להימנע מדרישות חוק חופש המידע.

ההחלטה לא חלה על כל הודעה או מסרון באשר הם. ראשית, החוק לא עוסק במידע אישי או פרטי אלא במידע בעל אופי עסקי. בנוסף, לרשות גוף המנהלי עומדות עילות לסרב לבקשת הפרסום. אחת העילות היא כאשר ההודעה כוללת התייחסות בעלת נקודת מבט אישית של השולח באשר למדיניות ציבורית מסוימת. ההחלטה גם לא מסמיכה את הגוף המנהלי לגשת למכשיר הטלפון הפרטי של העובד אלא רק לבקש מהעובד להעביר את ההודעות הרלוונטיות, והגוף המנהלי מצידו רשאי לקבוע מדיניות לפיה לעבד ציבור אסור לעשות שימוש במכשיר פרטי לצורכי עבודה.

law.co.il מעיר כי בישראל קבע לפני כחצי שנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי חוק חופש המידע לא חל על הודעות ווטסאפ של עובדי ציבור הקשורות למילוי תפקידם.