יו"ר ועדת הבחירות אוסר על תעמולת בחירות אנונימית ברשת

אולי יעניין אותך גם

בהחלטה שניתנה לאחרונה קבע יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, כי החל מיום 1.3.2019, על כל סיעה או גוף מפלגתי להימנע מלפרסם באינטרנט וברשתות החברתיות כל פרסום שהוא בגדר תעמולת בחירות – ללא זיהוי שם הסיעה שמטעמה הפרסום נעשה.

עד כה האיסור בפרסום מודעות תעמולה ללא זיהוי חל על אמצעי התקשורת המסורתיים כגון עיתונות, טלוויזיה ורדיו. החשש מתעמולת בחירות לא מזוהה באינטרנט וברשתות החברתיות מתעצם במיוחד לנוכח הקלות בה ניתן לשלב בין פגיעה בפרטיות הגולשים לבין ביצוע מניפולציות שונות שעשויות להשפיע על גולשים באופן ממוקד. ההחלטה מתאימה לפרשנות הוראות חוק דרכי תעמולה, לפיו מטרת החוק היא למנוע הולכת שולל של קהל הבוחרים ולהגביר שקיפות, אף במחיר הגבלה מסוימת של חופש הביטוי הפוליטי האנונימי, כך לדברי השופט מלצר.

ההחלטה קובעת כי בכל פרסום באינטרנט וברשתות החברתיות ידרשו המפרסמים לפרט במודעה את זהות, שם ומען מזמין המודעה – הסיעה או הגוף המפלגתי. כמו כן יידרש המפרסם לפרט את דרכי ההתקשרות עמו. ההחלטה חלה על המפרסמים ולא על פלטפורמות הפירסום. בהחלטה נקבעו הקווים המנחים לשקיפות תעמולה ברשת, נערכו האיזונים הנדרשים בין חופש הביטוי והזכות לאנונימיות, לבין טוהר הבחירות, השמירה על השוויון ומניעת הטעיית הבוחרים. ההחלטה תאפשר גם לזהות בין תעמולת בחירות ישראלית לגיטימית לבין ניסיון של השפעה זרה. מקור: גלובס (מאת טל שניידר).