נדחתה על הסף תביעת פייק ניוז נגד פייסבוק ובנימין נתניהו

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט המחוזי בתל-אביב סילק על הסף את תביעתו של עו"ד שחר בן מאיר נגד הרשת החברתית פייסבוק וראש הממשלה בנימין נתניהו. בתביעה נטען כי רוה"מ העלה לחשבון ה-Facebook שלו פוסט מיום 2.9.2018 ובו קישור לכתבה בעיתון ישראל היום, שכותרתה היא "איראן מאשרת עובדים עם הקרנות של סורוס", אשר תוכנה לטענתו שקרי ומזויף.

עו"ד בן מאיר טען כי פייסבוק התחייבה לפעול נגד תופעת החדשות המזויפות וכי התחייבות זו היא בגדר הסכם מול משתמשי הרשת והוא זכאי לאכיפתה. בן מאיר לא עתר לסעד אופרטיבי נגד רוה"מ, אלא ציין כי צירף אותו להליך רק על-מנת שתהיה לו האפשרות להשמיע את עמדתו על הסעד המבוקש נגד פייסבוק - צמצום משמעותי של החדשות המזויפות שהתובע טען כי ראש הממשלה מפיץ. במקרה זה קבע ביהמ"ש כי דין התביעה להידחות על הסף, משום שכתב התביעה אינו מגלה עילה נגד פייסבוק. הואיל והתביעה אינה כוללת סעד ישיר נגד רוה"מ, הרי שגם תביעה זו נמחקה.

בן מאיר ביסס את תביעתו על עילת תביעה חוזית, לפיה קיימת התחייבות חוזית של פייסבוק כלפי משתמשי הרשת, וזאת להסיר או לצמצם חשיפה של פרסומים שקריים. ביהמ"ש קבע כי לא קיימת עילה חוזית כאמור, באשר החוזה אליו הפנה בן מאיר (תנאי השימוש ותנאי הקהילה בפייסבוק) אינו מבסס חובה של פייסבוק לנקוט בפעולות שדרש התובע. אין בידי התובע כל זכות לאכיפת חובה שאינה קיימת.

השופטת לימור ביבי ציינה כי נקודת המוצא לדיון היא כי יש ממש בטענת התובע כי תנאי השימוש ותנאי הקהילה של פייסבוק מהווים הסכם משפטי מחייב. במסגרת תנאי השירות נקבעה מפורשות חובה של המשתמשים שלא להפר את תנאי השימוש וכללי הקהילה ובנוסף נקבעה זכות של פייסבוק, להבדיל מחובה שלה, לנקוט בהליכים כנגד המשתמשים. יתרה מכך, נקבע מפורשות כי לא חלה על פייסבוק חובה לנקוט באמצעים כנגד משתמשים.

התנאים אינם כוללים כל התחייבות של פייסבוק המקנה בידי מי מהמשתמשים זכות אכיפה להסיר או לצמצם את החשיפה לחומר שקרי. לכל היותר יש שם משום הצהרת מדיניות של פייסבוק לפעול למיגור התופעה. גם לו היתה בהסכם חובה כזו, הרי שלא היה מקום להחיל אותה בנסיבות המקרה, בו אין מדובר בפרסום שהתובע טען כי פגע בו או בציבור כלשהו. לא מדובר בפרסום שהוא שקרי על פניו והטלת חובה על פייסבוק לבחון את תוכן המידע אינה סבירה. התביעה נמחקה. לעיון בפסק-הדין המלא: ת"א 18962-09-18 בן מאיר נ' Facebook Inc ואח' (16.1.2019).