השכרת הדירה ב-Airbnb סתרה את תקנון הבית המשותף

אולי יעניין אותך גם

המפקחת על רישום מקרקעין במשרד המשפטים, יעל ענתבי-שרון, קיבלה את תביעתה של נציגות בית משותף בת"א כנגד אחד מבעלי הדירות, שנהג להשכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים באמצעות האתרים Booking.com ו-Airbnb. בהחלטתה, קבעה המפקחת כי השימוש שעשה בעל הדירה בדירתו מפר את תקנון הבית המשותף, הקובע כי הדירות ישמשו למגורים בלבד, ללא עירוב שימושים. המפקחת קיבלה את התביעה והורתה לבעל הדירה להפסיק את השכרת הדירות לתקופות קצרות, החל מחודש ינואר 2019. 

המפקחת ציינה כי המחלוקת בין הצדדים היא בנוגע לביטוי "מטרת מגורים" ובאיסור על "שימוש מעורב", והאם מונחים אלה בתקנון מאפשרים השכרה של דירה לטווח קצר. ענתבי-שרון קבעה כי הפרשנות למונח "מטרת מגורים" מתייחסת לדירה שגרים בה לאורך זמן, כאשר מנגד דירות נופש משמשות לתקופה קצרה, למטרת עסק וגם השוכר ששוהה בדירה למטרת נופש אינו גר בה. על כן קבעה המפקחת כי המונח "שימוש למגורים" מכוון לשימוש של קבע או לכל הפחות שכירות לטווחי זמן ארוכים, ולא השכרה לפרקי זמן של ימים ספורים בלבד. מקור: גלובס (מאת שלומית צור).