משרד האוצר מקדם את ההסדרה של שירותי תשלום אלקטרוניים

אולי יעניין אותך גם

משרד האוצר פרסם השבוע את תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס' ...)(מתן שירותי תשלום), התשע"ח-2018. התזכיר גובש במשרד האוצר יחד עם רשות שוק ההון, בנק ישראל, משרד המשפטים והרשות להגבלים עסקיים, והוא עוסק במקטע נוסף של הפיקוח על ספקי שירותים פיננסים חוץ בנקאים, ומאפשר להם לנהל חשבונות תשלום ולספק שירותי תשלום לצרכן, במטרה להגביר את התחרות במקטעים אלו, במטרה להביא לשיפור השירות והפחתת המחיר לצרכן.

מטרת התזכיר, שהוכנס כפרק לחוק פיקוח השירותים הפיננסיים המוסדרים (עליו מפקח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון), הוא להסדיר את התנהלותם של נותני שירותי תשלום דוגמת עלי פיי (Alipay), אפל פיי (Apple Pay), פיוניר (Payoneer Inc) ואח', שיאפשר לראשונה את כניסתם לפעילות בישראל ולהסיר חסמים העומדים בפניהם, באופן שיאפשר פעולות של הנפקה של אמצעי תשלום (כרטיס חיוב וכו׳), סליקה וניהול חשבונות תשלום ולאפשר להם להתחבר למערכות תשלומים.

ההסדרה האמורה מבוססת על דרישות הדירקטיבה האירופאית בנושא שירותי תשלום Payment Services Directive II בהתאמות הנדרשות לשוק המקומי. הסדרה צפויה לאפשר לשחקנים שונים להיכנס לשוק זה ולהציע לצרכן אמצעי תשלום מתקדמים. כניסת שחקנים חדשים צפויה להעלות את רמת התחרות בשוק השירותים הפיננסים בכלל ובענף אמצעי התשלום בפרט. מקור: משרד האוצר; כלכליסט (מאת רחלי בינדמן ועמרי מילמן).