בנק ישראל מגבש API לבנקאות פתוחה

אולי יעניין אותך גם

בנק ישראל פועל לגיבוש סטנדרט API לבנקאות פתוחה, שיאומץ על ידי כל הבנקים בישראל, ויאפשר לחברות פינטק להציע שירותים של השוואת עלויות בין בנקים, ריכוז מידע פיננסי וייעוץ פיננסי. הבנק פרסם אתמול קול קורא לחברות פינטק המבקש מהן להציף בפניו סוגיות רלבנטיות לפרוייקט.

לדברי הקול קורא, בנק ישראל ורשות שוק ההון, החסכון והביטוח רואים חשיבות לאומית בקידום בנקאות פתוחה, שתאפשר ללקוחות הבנקים לשתף במידע הבנקאי שלהם צדדים שלישיים, ובכללם חברות פינטק שלדברי הקול הקורא יפוקחו על ידי רשות שוק ההון. סטנדרט ה-API שבנק ישראל שוקד על גיבושו מיועד לאפשר העברת מידע בין גופי הבנקאות לאותם צדדים שלישיים, תוך התחשבות בין השאר בעקרונות של אבטחת מידע ופרטיות. "הקמת תשתית להעברת מידע תביא לשיפור השירותים הניתנים ללקוח, לעידוד כניסה של שחקנים פיננסים חדשים לשוק הישראלי ולהגברת התחרות על שירותים פיננסיים", אומר הקול הקורא.

הוא מזכיר שחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) מ- 2016 כבר קובע שבנק יאפשר למי שמספק שירותים של השוואת עלויות פיננסיות לצפות, לבקשת לקוחו ועבורו, באופן מקוון במידע הפיננסי אודותיו, בהתאם לתנאי החוק. הקול הקורא מיועד לאפשר לבנק ישראל להבין בצורה הטובה ביותר את הצרכים של נותני השירותים ולהתאים את התשתית שהוא מבקש להקים גם לצרכים אלה. הוא מבקש אפוא את תגובתם של המעוניינים בכך עד 2.9.2018.