ארה"ב: נציבות הסחר פועלת נגד הצהרות כוזבות על הסמכה ל'מגן הפרטיות'

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדרלית בארצות הברית (Federal Trade Commission - FTC) הגיעה להסדר פשרה מוצע עם חברה מקליפורניה במסגרת תביעה שהאשימה את החברה בהטעיה לפיה החברה נמצאת בהליך הסמכה להסדר ה-Privacy Shield להכשרת העברת מידע מאירופה לארה"ב, למרות שהחברה לא ביצעה את הצעדים הדרושים על מנת להשלים את המהלך.

לטענת הנציבות, הסדר הפשרה נועד להזכיר לעסקים הטוענים כי הם נוטלים חלק בהסדר ב-Privacy Shield כי עליהם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי הסדר זה. הסדר הפשרה גם מהווה איתות מצד הנציבות על המחויבות שלה לאכיפת ה-Privacy Shield. 

הסדר הפשרה המוצע אוסר על החברה להטעות בדבר השתתפותה או עמידתה בתנאים של תכנית אבטחת מידע או פרטיות כלשהי, בין אם של ממשלת ארצות הברית ובין אם של ארגונים הקובעים תקינה בנושאים אלו.  

בנוסף, הנציבות הדגישה כי חברות המעוניינות להצהיר כי הן לוקחות חלק בהסדר ה-Privacy Shield מחויבות לנקוט צעדים פעילים בכדי להשלים את התהליך. חברה שלא משלימה את תהליך האישור או שהאישור שהוענק לה פקע,  מחוייבת להשלים את תהליך האישור או לחילופין להסיר את הטענה הכוזבת כי היא נמצאת בתהליך ההסמכה. מקור: בלוג נציבות הסחר הפדרלית.