ארה"ב נענית לאירופה - משפרת את מנגנוני הפיקוח והבקרה ב-Privacy Shield

אולי יעניין אותך גם

הממשל האמריקאי פרסם לפני ימים אחדים הודעה המפרטת את הצעדים שהוא נקט בשנה החולפת לצורך שיפור מנגנוני הפיקוח והבקרה בהסדר ה-Privacy Shield להכשרת העברת מידע מאירופה לארה"ב. זאת, בעקבות הביקורת של הרשויות באירופה והערותיהן להסדר ולצורך בשיפורו.

בין הצעדים שנקט הממשל האמריקאי:

  • הגברת הפיקוח של משרד המסחר האמריקאי לאורך תהליך ההסמכה ל-Privacy Shield עבור חברות אמריקאיות
  • מיסוד הרכב בוררים שנועדו לטפל בתלונות של נושאי מידע נגד חברות המוסמכות ל-Privacy Shield בטענה להפרת תנאי ההסדר
  • הגברת פעילות נציבות הסחר הפדרלית (Federal Trade Commission - FTC) נגד חברות המפרות את התחייבויותיהן לפי ה-Privacy Shield
  • מינוי נציב קבילות אמריקאי בכיר לטיפול בתלונות על הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו הממשל בעניין איסוף מידע אישי מהענן על-ידי סוכנויות הביון והחקירה האמריקאיות
  • הגברת השקיפות בדבר הדרכים להגנה מפני איסוף מופרז וגורף של מידע אישי על-ידי סוכנויות הביון והחקירה האמריקאיות, באמצעות פרסום מידע נרחב על אודות האופן בו קהילת המודיעין האמריקאית מיישמת את סמכויותיה.
  • איוש מלא של המועצה האמריקאית לפיקוח על פרטיות וזכויות אזרחיות (Privacy and Civil Liberties Oversight Board - PCLOB) מכוח החוק האמריקאי על איסוף מודיעין זר (Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA)