האטת מכשירי האייפון: רשות ני"ע האמריקאית פתחה בחקירה

הממשל האמריקאי החל בבדיקה של נושא ההאטה המכוונת של מכשירי iPhone ישנים, פרשה שכבר הובילה לגל תביעות ייצוגיות נגד אפל בארץ ובעולם. לפי הדיווח, משרד המשפטים האמריקאי (DoJ) והרשות לניירות ערך (SEC), החלו בחקירה על-מנת לבדוק אם הודעתה של אפל בעניין ההאטה הפרה את דיני ניירות ערך האמריקאיים. הרשויות פנו לאפל על-מנת לקבל מידע נוסף על הנושא. לא נמסר מידע נוסף על החקירה, שנמצאת בראשיתה. לכאורה, העדכון של אפל לא כלל את מלוא המידע שעל אפל היה לגלות למשקיעים ובכלל זה הסיכון לערך המניה בעקבות ההודעה. מקור: ars Thecnica (מאת ולנטינה פלדינו).