אירופה: משתמשים יכולים לתבוע את פייסבוק במדינותיהם, אך לא בייצוגית

אולי יעניין אותך גם

מקס שרמס, האוסטרי שנושא את דגל המאבק נגד פייסבוק בענייני הגנת פרטיות משתמשים, רשאי לתבוע את הרשת החברתית בבית משפט מקומי באוסטריה אך לא בדרך של תובענה ייצוגית - כך פסק בית המשפט האירופי (Court of Justice of the European Union). 

ההחלטה ניתנה בתביעה שהגיש שרמס נגד פייסבוק בבית משפט באוסטריה על הפרת דיני הגנת המידע באיסוף מידע ממשתמשים ושימוש בו ללא קבלת הסכמה באופן הנדרש על-פי חוק, בהנהגת מדיניות שימוש במידע אישי שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות דיני הגנת המידע ובהעברה פסולה של מידע אישי על משתמשים ליישומים חיצוניים לפייסבוק. שרמס גם צירף לתביעתו אלפי תובעים פוטנציאליים נוספים מאוסטריה וממדינות אירופיות אחרות שהמחו אליו את זכות התביעה במטרה ליצור מעין תובענה יצוגית.

פייסבוק התגוננה בטענה כי שרמס לא רשאי לתבוע בבית משפט אוסטרי שכן עליו להגיש את תביעתו באירלנד, מקום מושבו של המטה האירופי של הרשת החברתית. הטעם לטענת פייסבוק היה שהתובע לא יכול ליהנות מדיני הגנת הצרכן האירופים המאפשרים הגשת תביעה במקום מושבו של הצרכן, משום ששרמס פעל ברשת החברתי בכשירותו המקצועית כפעיל דיגיטלי ולא בכשירות אישית כצרכן.

בית המשפט האירופי דחה את עמדת פייסבוק וקבע כי כמשתמש הרשת החברתית שמשתמש בחשבון שלו גם לצרכי קידומו כמרצה, מחבר ספרים ופעיל דיגיטלי נגד פייסבוק, שרמס לא איבד את מעמדו כצרכן הרשאי לתבוע את פייסבוק במקום מושבו. עם זה, קבע בית המשפט כי בתביעה צרכנית מקומית שכזו שרמס לא יכול לצרף תובעים נוספים, בין אם הם ממוקמים באותה מדינה ובין אם במדינה אירופית אחרת - ובכך שלל בית המשפט האירופי את התובענה היצוגית ששרמס ניסה לנהל באוסטריה.