רשות המסים מבהירה את כללי המיסוי על אסימונים וירטואלים מונפקים (ICO)

אולי יעניין אותך גם

רשות המסים פרסמה אתמול להערות הציבור טיוטת חוזר מקצועי המפרטת את היבטי המיסוי על חברות המגייסות כספים בדרך של ICO (הנפקת אסימונים - Initial Coin Offering) על בסיס טכנולוגיית בלוקצ'יין, ואת היבטי המיסוי החלים על אלה המחזיקים באסימונים. החוזר מיועד לחול רק על הנפקות של אסימוני שירותים ומוצרים (Utility Tokens) - כאלה המונפקים על ידי גורם מרכזי ומייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח למחזיק האסימון. 

טיוטת החוזר קובעת כי כספי הנפקת האסימונים ייחשבו להכנסה חייבת במס של החברה המנפיקה. מועד ההכרה בהכנסה יידחה במקרים מסוימים למועד אספקת המוצר או השירות. מכירת האסימונים על-ידי מחזיקיהם בשוק המשני תחשב להכנסה הונית, או אם פעילות המוכר עולה כדי עסק - כהכנסה פירותית, החייבות במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. בנוסף, הנפקת אסימונים לעובדים תחשב להכנסת עבודה החייבת במס מצד העובדים לפי שווי האסימון (ולחברה המנפיקה תותר הוצאת שכר בהתאם לשווי ההכנסה שהוכרה לעובד).

החוזר גם מבהיר את השלכות הפעילות באסימונים לעניין מס ערך מוסף ומפרט דגשים לעניין תביעת הטבות מס מכח החוק לעידוד השקעות הון בפעילות אסימונים.

החוזר מדגיש כי הוא לא נועד לחול על הנפקת אסימונים בעלי מאפיינים של הון (Security Tokens) - כאלה המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים זכות לנכס או זכות פיננסית (כגון זכות התחייבותית או זכות הונית), לדוגמה: זכות לקבלת אחוז מרווחים עתידיים. טיוטת החוזר גם לא מתייחסת להשלכות המס העולות ממסחר באסימונים וירטואליים מבוזרים כדוגמת ביטקוין או את'ריום - נושא שנדון בחוזר אחר שפרסמה הרשות בשנה שעברה.

עם פרסום החוזר, הצהיר מנהל רשות המסים כי הרשות "עוקבת אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות ופועלת לתת מענה להשלכות המיסוי הנובעות מפעילות במטבעות וירטואליים והנפקות של אסימונים דיגיטליים. בכל אלה יש כדי להגביר את הוודאות והשקיפות המיסויית למי שפועל בתחום". מקור: הודעה לעיתונות של רשות המסים.