רשות המיסים: מס על מכירת מטבעות וירטואליים

אולי יעניין אותך גם

מטבע וירטואלי הינו "נכס" לצרכי מס, ולכן על מכירה של מטבע וירטואלי יחול מס רווח הון בהתאם לפקודת מס הכנסה, ועל הכנסות מעיסוק במטבעות וירטואליים יחולו המיסים החלים על הכנסה פירותית של עסק או משלח יד. כך מורה טיוטת חוזר מס הכנסה שפרסמה רשות המסים וענינה מיסוי פעולות במטבעות וירטואלים.

במסגרת טיוטת החוזר, רשות המיסים נדרשה לשאלה האם מטבע וירטואלי הוא "מטבע" או "נכס אחר" לצרכי מס. עמדת הרשות היא כי היות ומטבעות וירטואלים אינם נכסים מוחשיים ואין להם מעמד של אמצעי תשלום חוקי מחוץ לישראל, הם לא  ייחשבו כ"מטבע" או כ"מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל ופקודת מס הכנסה.

רשות המיסים התקשתה לסווג את פעולת כריית המטבע הוירטואלי, במסגרתה ניתן לייצר מטבעות וירטואליים באמצעות כוח מחשוב. מקרה כזה ייבחן על-ידי הרשות לגופו של עניין ויוכרע האם מדובר בהכנסה הונית או פירותית. ביקורת מס הכנסה לפעילות במטבעות וירטואלים תיעשה לפי מסמכים המתעדים את היקף המסחר במטבע וירטואלי. מקור: רשות המיסים