מדינות בארה"ב מקדמות חקיקת ניטרליות רשת פנים-מדינתית

בעקבות החלטת נציבות התקשורת הפדרלית (Federal Communications Commission - FCC) על ביטול תקנות ניטרליות הרשת שהתקינה בשנת 2015 (בתקופת ממשל אובמה) מספר מדינות בארה"ב, בהן וושינגטון, ניו-יורק וקליפורניה פועלות כדי להסדיר בחקיקה פנים מדינתית כללים שיחייבו ספקיות גישה לרשת לנהוג באופן שווה בכל תעבורת הרשת, ללא הגבלות, הכבדות, או התערבות בשימושים ולאסור על פעולות כגון הגבלת רוחב-הפס ליישומים ואתרים שכרוכים בתעבורת נתונים נרחבת כדוגמת נטפליקס.

מחוקקים בניו-יורק ובקליפורניה שוקלים כעת לחוקק כללים שיאסרו על ספקיות גישה שלא מכבדות את עקרונות ניטרליות הרשת להציע את שירותיהן לרשויות המדינה, להתמודד במכרזים של המדינה ולקבל רשיונות מיוחדים מטעם המדינה. בדרך זו מקווים המחוקקים לתמרץ את הספקיות לכבד את עקרונות ניטרליות הרשת מבלי שהחקיקה המדינתית תסתכן בפסילה מטעמי אי-חוקתיות פדרלית. להבדיל, בית המחוקקים במדינת וושינגטון כבר החל בתהליכי חקיקת איסורים מפורשים על ספקיות להפלות בתעבורת רשת. מקור: פאסט-קומפני (מאת: שון קפטן).