רשות המסים מקדמת עם Airbnb גבית מס ממשכירי דירות ישראלים

אולי יעניין אותך גם

ישראלים המציעים דירות להשכרה באמצעות Airbnb עלולים לגלות בקרוב כי תשלום דמי השכירות והלינה שהם מקבלים באמצעות האתר יצטמק בשל ניכוי מס במקור שתבצע הפלטפורמה לבקשת רשות המסים. בכנס לשכת רואי החשבון גילה מנהל רשות המסים שהרשות נמצאת במגעים עם הפלטפורמה המקוונת כדי להסדיר את סוגיית גביית המס ביחס לישראלים. המהלך של רשות המסים מגיע ככל הנראה מתוך הערכה כי רבים מהישראלים המשכירים את דירותיהם באמצעות Airbnb לא מדווחים על הכנסותיהם משכירות זו ולא משלמים עליה מס כנדרש לפי החוק. מקור: TheMarker (מאת: אפרת נוימן).