אירופה: שירות להקלטה בענן של תוכניות טלויזיה מפר זכויות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

פסק דין טרי של בית המשפט הגבוה של האיחוד האירופי (CJEU) מבהיר כי דיני זכויות יוצרים באיחוד האירופי אוסרים על שירות מקוון לבצע הקלטה דיגיטלית בענן של תוכן טלוויזיוני המוגן בזכויות יוצרים ללא הסכמת בעלי הזכויות.
 
פסק הדין ניתן בתביעה שהוגשה על ידי ערוץ טלוויזיה איטלקי נגד VCAST, חברה בריטית. VCAST מציעה ללקוחות מערכת מקוונת להקלטה בענן של תוכניות המשודרות בטלוויזיה. השירות של VCAST פועל באופן הבא: המשתמש בוחר תוכנית טלוויזיה דרך אתר VCAST, הכולל את כל התכניות מערוצי הטלוויזיה שמכוסים על ידי השירות. בהתאם לבחירת המשתמש, השירות של VCAST קולט את אות הטלוויזיה המתאים באמצעות אנטנות משלו ומקליט את התוכנית שנבחרה בשטח אחסון בענן שנרכש על ידי המשתמש עצמו.
 
בית המשפט הגבוה של האיחוד מצא כי השירות של VCAST מציע פונקציונליות כפולה, המורכבת הן מהעתקת תוכניות טלוויזיה והן מהעמדתן לרושת הציבור בכך שהוא מאפשר למשתמשים להקליט אותם באינטרנט. אף על פי שיתכן שזכות ההעתקה כשלעצמה מותרת לפי חריג ההעתקה הפרטית בחוק זכויות היוצרים (Private Copying) החברה מסייעת גם בהעמדת התוכן לרשות הציבור - פעולה הדורשת הסכמה של בעלי זכויות היוצרים ואינה פטורה מכוח ההיתר לבצע העתקה הפרטית. בית המשפט קבע כי השירות של VCAST מעורב בהעמדת תוכניות טלוויזיה לציבור, ומשכך VCAST חייבה לקבל רישיון מבעלי זכויות היוצרים.