ארה"ב: הנחיה חדשה לצמצום צווי איסור פרסום בבקשות הממשל למסירת מידע מקוון

אולי יעניין אותך גם

יש להגביל צווי איסור פרסום על בקשות למסירת מידע של הממשל לספקים מקוונים לתקופה מירבית של שנה - כך קובעת הנחיה חדשה של משרד המשפטים האמריקאי שנכנסה לתוקף בשבוע האחרון. ההנחיה שעוסקת באמות-המידה שלפיהן רשויות האכיפה רשאיות לאסור על פרסום של צווים שהן מוסרות לספקים מקוונים למסירת מידע על מנויים לפי הוראות החוק הפדרלי על תקשורת מאוחסנת (Stored Communications Act). ההנחיה מחייבת את פרקליטי הממשל לבחון ולנמק באופן ענייני וקונקרטי את הצורך וההצדקה בצו איסור פרסום ומאפשרת לדרוש איסור פרסום אך ורק במקרים המחייבים זאת.

לפני חודשים אחדים פסק בית משפט פדרלי לערעורים בחוף המערבי בארה"ב כי הוראות החוק המאפשרות לאסור על חברות לפרסם מידע על צווים כאלה שהן קיבלו הן חוקתיות ואינן פוגעות באופן בלתי מידתי בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית המעגן את הזכות החוקתית לחופש ביטוי. צווי איסור פרסום בנושאים אלה מעוררים דיון ציבורי נוקב בארה"ב ומניעים את תעשיית האינטרנט למאבקים משפטיים נגד הצווים.