בימ"ש בארה"ב: ניתן לאסור על פרסום של צווים לקבלת מידע מחשבונות מקוונים

אולי יעניין אותך גם

בית משפט פדרלי לערעורים בחוף המערבי בארה"ב (ה-9th Circuit) פסק כי הוראות החוק המאפשרות לבולשת הפדרלית לאסור על חברות אינטרנט לפרסם מידע על צווים שהן קיבלו המחייבים למסור לרשויות החקירה מידע מחשבונות מנויים - הן חוקתיות ואינן פוגעות באופן בלתי מידתי בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית המעגן את הזכות החוקתית לחופש ביטוי. בית המשפט פסק כי למרות שהוראות החוק מאפשרות לבולשת לאסור פרסום ללא הגבלת זמן, החוק כולל בלמים ואיזונים נאותים כדוגמת החובה שמוטלת על הבולשת לנמק את האיסור, החובה לבחון מחדש את האיסור הן בחלוף שלוש שנים והן בתום החקירה והזכות המוקנית למי שנפגע מהצו לעתור לבית המשפט נגד הצו.

נוסף על כך, חברות המקבלות צווים למסירת מידע החוסים תחת איסור פרסום רשאיות לפרסם נתונים חלקיים על היקף הצווים שקיבלו. החברות שעתרו נגד צווי איסור הפרסום של הבולשת יכולות כעת לעתור לדיון נוסף בהרכב מלא של בית המשפט הפדרלי לערעורים או להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון הפדרלי בוושינגטון. צווי איסור פרסום בנושאים אלה מעוררים דיון ציבורי נוקב בארה"ב ומניעים את תעשיית האינטרנט למאבקים משפטיים נגד הצווים. מקור: Courthouse News (מאת: ניקולס יובינו).