הצעת חוק - הפקס מת

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אתמול את הצעת החוק של חברת הכנסת שרון השכל, הקובעת כי גוף ציבורי יאפשר לכל אדם הנדרש או מעוניין לפנות אליו בכתב, לעשות כן באמצעות דואר אלקטרוני (ולא רק באמצעות פקסימיליה כפי שדורשים גופים ציבוריים רבים). הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ז-2017, הוגשה לכנסת כהצעת חוק פרטית בחודש מרץ האחרון. 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "המערכת הראשונה של דואר אלקטרוני הותקנה בישראל בשנת 1980. ואולם, עד היום, גופים ציבוריים וספקי שירות רבים אינם מאפשרים התקשרות ומתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, ודורשים ממקבלי שירותים שונים להשתמש באמצעי תקשורת מיושנים שאינם מותאמים לטכנולוגיה הקיימת ולחלופין, דורשים להגיע פיזית אליהם רק בשעות העבודה המקובלות, דבר שגורם למקבלי השירות להפסיד זמן יקר. מצב דברים זה יוצר לא פעם סרבול בירוקרטי מיותר והאטה משמעותית בקבלת השירות. נוסף על כך, רוב הגופים הציבוריים ונותני השירותים משתמשים במכשיר פקס מרכזי המשרת עשרות עובדים, ולא פעם אובדים ניירות שהגיעו באמצעות מכשיר הפקס המרכזי".

חברת הכנסת השכל מסרה כי "לא ייתכן כי בשנת 2017 יכפו על האזרחים להשתמש בטכנולוגיה שאינה נגישה ושעבר זמנה". מקור: TheMarker (מאת הדר קנה).