בקרוב חוק המסדיר מתן הלוואות באינטרנט בין משתמשים?

אולי יעניין אותך גם

פלטפורמות למתן וקבלת הלוואות מהירות בין אנשים באינטרנט (P2P) יהיו תחת פיקוח של רשות שוק ההון, כך אישרה ועדת הרפורמות בכנסת. כיום פלטפורמות P2P מנהלות כחצי מיליארד שקל בישראל, מתוך שוק הלוואות שהיקפו עומד על 150 מיליארד שקל. פלטפורמות ההלוואות באינטרנט גיבשו בשנים האחרונות יכולות חיתום של לקוחות, בין היתר על בסיס מידע שנאסף מרשתות חברתיות וממקורות אחרים ברשת האינטרנט, ובכך הצליחו להציע הלוואות באופן מהיר ופשוט באופן יחסי לבנקים.

לפי הצעת החוק, נאסר על הבנקים להפעיל פלטפורמות P2P בשלוש השנים הראשונות לחוק. ואילו חברות אשראי יורשו להפעיל פלטפורמה P2P רק לאחר הפרדתם באופן מלא מהבנקים. לשם הפעלת פלטפורמה, חברה תידרש להון עצמי של 100 אלף ש"ח – דרישה נמוכה ביחס לדרישת ההון של הבנקים. ובכך תוכל הפלטפורמה לאפשר הענקת הלוואות ללווים בודדים בסכום כולל שנתי של עד 300 אלף ש"ח, ולעסקים עד מיליון ש"ח בשנה.

רשות שוק ההון ביחד עם הפיקוח על הבנקים יגבשו כללים שיאפשרו לפלטפורמות לנהל את חשבונן ללא מניעה. במקביל, לאחר שצו איסור הלבנת הון יתוקן באופן כזה שיחול על פעילותן של פלטפורמות P2P, המפקחת על הבנקים תבצע שורה של הקלות על הבנקים בכל הנוגע לחובת הזיהוי, דיווח וניהול מרשמים של פלטפורמות P2P. הקלות אלו חשובות ויסייעו לכלל חברות הפינטק ולא רק לפלטפורמות הלוואות.

החוק מתייחס גם להיבטי הפרטיות של הלווים והמלווים, בכך שאינו מאפשר לבצע העדפה בין מלווה למלווה וכן קובע כי אין להעביר פרטי לקוח ללקוח אחר. עם אם לווה לא פרע את חובו, וגם לאחר התערבות מנהל הפלטפורמה לא הצליחו לגבות את החוב, הפלטפורמה תהיה רשאית לחשוף בפני המלווה את פרטי הלווה לצורך מיצוי הדין עם אותו לווה. החוק קובע בנוסף כי בכפוף להסכמה בכתב של הלווה והמלווה, הפלטפורמה תהיה רשאית לפרסם את פרטיהם באתר. מקור: גלובס (מאת:עירית אבישר)