ייצוגית ראשונה הדורשת לקיים את הנחיית הרשם על זכות העיון במידע דיגיטלי

אולי יעניין אותך גם

חודשים אחדים לאחר פרסום הנחיית רשם מאגרי המידע על תחולת חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף, לקוח נטוויז'ן הגיש לבית משפט השלום בקשה לאישור תובענה יצוגית נגד החברה בטענה כי היא מסרבת לקיים את הוראות החוק וההנחייה ולהעמיד לרשותו את מלוא המידע הדיגיטלי שהחברה אגרה אודותיו.

פניותיו של הלקוח לנטוויז'ן לקבלת מלוא המידע עליו נענו בשלילה בטענה כי "לא הגיוני שהחברה תיאלץ לפרוס בפניו מידעים שנאגרו לאורך הזמן, אשר אין להם בהכרח כל קשר לטענתו הספציפית" הנוגעת לזיכוי על תשלומים ששילם ביתר. כתב התביעה מלין נגד נטוויז'ן כי "יחסי הכוחות בין חברה  גדולה ובין הלקוח הפרטי אינם שוויוניים, ולכן אין הצדקה לאפשר לחברות לנכס לעצמן את הבעלות הבלעדית על המידע שעניינו המבקש (הצרכן)... זכותו של אדם לקבל את המידע עליו היא מוחלטת". כתב התביעה ממשיך וטוען כי "הסתרת המידע מונעת מהלקוח להפנות את החברה לטעויות שבידיה, ומי שניזוק מטעויות מכך הם הלקוחות". מקור: גלובס (מאת: מיכל רז-חיימוביץ').