רמו"ט פרסמה את ההנחיה על זכות העיון במידע דיגיטלי

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה היום את הנחיית רשם מאגרי המידע מס' 1/2107 - תחולת חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף. מטרת ההנחיה היא להבהיר לציבור הרחב את זכותו לעיין במידע אודותיו גם כאשר המידע אגור כשיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'אט, שיחות המצולמות בוידאו ומידע דיגיטלי נוסף שנשמר על-ידי בתי עסק או גופים אחרים הנותנים שירותים לציבור.

ההנחיה מגלמת את עמדת הרשות ביחס לפרשנותן הנכונה של הוראות חוק הגנת הפרטיות ובפרט סעיף 13 לחוק, הקובע את זכות העיון במידע המצוי במאגר מידע. סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע את חובתו של בעל מאגר מידע לאפשר לכל אדם לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

ההנחיה מבהירה כי זכות העיון לא חלה רק ביחס לתכתובות, אלא על כל סוג של מידע שנשמר דיגיטלית, בכל פורמט, לרבות הקלטות קוליות של שיחות טלפון וכן צילומי וידאו. ההנחיה מציינת כי בעידן הטכנולוגי המאפשר אחסון של מידע בדרכים טכנולוגיות שונות, יש מקום לפרש את אופן מתן זכות העיון כך שתתאים לאופן ולפורמט בו נשמר המידע.

כך למשל, העיון צריך להתבצע בדרך של השמעה או הקרנה של ההקלטה בפני המבקש, או בדרך של מסירת עותק מקובץ ההקלטה באמצעות תוכנות הזמינות לציבור הרחב. עוד מדגישה רמו"ט כי אין הצדקה לדרוש הגעה פיזית למקום כזה או אחר "בו נמצא המאגר" על-מנת לממש את זכות העיון, אלא יש לאפשר את העיון באמצעות משלוח קבצים בדוא"ל, מתן גישה לאתר מאובטח, במשלוח המידע למבקש במדיה מגנטית וכיו"ב.

ההנחיה מציינת כי לרוב ארגונים שומרים ומאנדקסים מידע אישי לפי זהות הלקוח, באופן המקל על מימוש זכות העיון. רמו"ט מדגישה כי זכות העיון חלה גם כאשר המידע איננו שמור מלכתחילה באופן המקושר לזהות הלקוח, אולם ניתן לקשר בין המידע לבין אדם מזוהה במאמץ סביר, אף אם בדיעבד. עוד מציינת רמו"ט כי אין למחוק מידע לאחר שנושא המידע ביקש לעיין בו, עד שתינתן לו אפשרות סבירה לממש את זכות העיון.

לצד זאת, מבהירה רמו"ט כי מתן זכות העיון תיעשה תוך נקיטת אמצעים נאותים לזיהוי מבקש העיון ולאבטחת המידע, וכן את החובה לודא כי תימנע גישה למידע עודף או אגב פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים (למשל, אנשים נוספים המופיעים בצילומים או המוקלטים בהקלטה). עוד מבהירה רמו"ט כי הפרת החובה לאפשר את העיון תאפשר לרמו"ט להפעיל את סמכותה ולהטיל קנס מנהלי על המפר. לעיון בהנחיה.

law.co.il בדק ומצא כי ההבדלים בין ההנחיה, לבין הטיוטה שלה שפורסמה בחודש יולי האחרון להערות הציבור - זניחים. ההנחיה תיכנס לתוקף בתוך 60 יום ממועד פירסומה (היום - 30.1.2017).