ביהמ"ש האירופי: נגן סטרימינג לסרטים וסדרות מפר זכויות יוצרים

אולי יעניין אותך גם

יישום סטרימיג המאפשר להקרין במכשיר הטלויזיה הביתי תכנים שמקורם בין היתר באתרים פיראטיים, מפר זכויות יוצרים - כך פסק אתמול בית המשפט האירופי (Court of Justice of the European Union). הנגן שהיה במוקד הדיון (filmspeler) מופץ בתשלום, בין היתר בהולנד. שולבו בו תוספים הזמינים לשימוש מהאינטרנט ומאפשרים למשוך תוכן מאתרי סטרימינג ולהציגו על גבי הטלויזיה. חלק מאתרי הסטרימינג שמהם נשלפים התכנים מציעים אותם בהסכמת בעלי הזכויות ואילו חלק עושים זאת ללא הסכמת הבעלים. מפיץ היישום נתבע בבית משפט בהולנד, שהפנה את שאלות זכויות היוצרים להכרעת בית המשפט האירופי.

בהחלטתו, קבע בית המשפט האירופי שהפצת היישום היא חוליה בפעולה המשפטית של "העמדה לרשות הציבור" של הסרטים המוגנים בזכויות יוצרים. פעולה זו היא אחת הפעולות שהדין מייחד לבעלי הזכויות בסרטים ונאסר לבצעה ללא אישורם. השופטים קבעו כי יש להעניק פרשנות משפטית רחבה לביטוי "העמדה לרשות הציבור" במטרה להגן על בעלי זכויות היוצרים. זאת, בדומה לפסק הדין של בית המשפט האירופי בשנה שעברה שקבע כי הצבת לינק לתוכן מוגן הנמצא באתר אחר עלולה כשלעצמה להוות הפרת זכויות יוצרים. מכאן הסיק בית המשפט האירופי כי ישום הסטרימינג, המבצע "העמדה לרשות הציבור" ומופץ בתשלום לציבור רחב, מפר את זכויות היוצרים בסרטים הפיראטיים שמוקרנים באמצעותו.

עוד קבע בית המשפט האירופי כי העותקים הזמניים שהיישום מבצע באופן אגבי לסרטים המוקרנים דרכו כחלק מהתהליך הטכנולוגי של פעולתו, מהווים "העתקה" כמשמעה בדיני זכויות יוצרים. גם היא אסורה ללא הסכמת בעלי הזכויות בסרטים. אמנם, הדירקטיבה האירופית על זכויות יוצרים פוטרת עותקים זמניים מסוימים מהצורך בקבלת הסכמת בעל הזכויות. אלא שבית המשפט מצא כי התנאים למתן פטור שנקבעו בדירקטיבה לא ישימים למקרה המדובר, בראש ובראשונה משום שלא מתקיימים התנאים שלפיהם העותק הזמני נועד לאפשר שימוש מורשה ביצירה. מקור: הודעה לעיתונות של בית המשפט האירופי.