רמו"ט פרסמה קווים מנחים לרכישת מידע לצורך דיוור ישיר

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט), פרסמה לאחרונה מסמך המפרט קווים מנחים לרכישת מידע המיועד לשמש לצורך דיוור ישיר. רמו"ט הפיצה את המסמך בהמשך לטיוטת הנחיה שפרסמה להערות הציבור, העוסקת בפרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר. במסמך ההנחיות רמו"ט מציינת כי התופעה של שימוש במידע אישי בניגוד לחוק הגנת הפרטיות הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה, הכוללת פניות לציבור למטרות שיווקיות, גיוס תרומות, גביית חובות, סקרים ועוד.

לפיכך, רמו"ט מדגישה במסמך כי כל מי ששוקל להתקשר עם גורם המציע לו מידע אישי על אנשים, לוודא כי מקורות המידע אותו הוא מקבל הם חוקיים. בין היתר, רמו"ט מציעה מספר כללי אצבע לבדיקה טרם ביצוע העסקה לרכישת המידע לצורך דיוור ישיר. להלן כמה מהכללים הללו, כפי שהם מפורטים במסמך הקווים המנחים -
  • יש לקבל ממוכר המידע הצהרה מפורשת בכתב באשר לפעילותו לפי דרישות הדין ובפרט חוק הגנת הפרטיות;
  • יש לוודא כי מקור המידע במאגר מידע רשום, את שמו של המאגר ומטרותיו, והאם המטרות כוללות גם את המטרה של אספקת שירותי דיוור ישיר;
  • יש לבדוק האם יש בידי סוחר המידע רישום המציין את המקור שממנו קיבל כל אוסף נתונים המשמש במאגר המידע וכן את מועד קבלתו, בהתאם להוראות סעיף 17ה לחוק הגנת הפרטיות, וכן תיעוד אודות למי נמסר כל אוסף נתונים כאמור; 
  • יש לוודא כי המידע נאסף באופן חוקי, כי התקבלה הסכמה של נושא המידע כנדרש ולאילו שימושים ניתנה הסכמה זו;
  • יש למסור לאנשים אליהם מתבצעת הפניה מידע אודות מקור המידע עליהם.
בנוסף, מציינת רמו"ט כי גם ביחס למידע שנרכש בעבר, היא מעודדת וממליצה לרוכשי המידע לבצע "בדק בית" ולבחון בדיעבד את חוקיות ואחזקת המידע בהתאם לקווים המנחים. מקור: משרד המשפטים - הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע.