דחיה של שנה בחובת הנגשת אתרים

אולי יעניין אותך גם

ועדת הרווחה בכנסת (באמצעות ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בראשות ח"כ אילן גילאון) דחתה אתמול בשנה את המועד שבו ייכנסו לתוקף התקנות המחייבות הנגשת אתרים. law.co.il שומע את אנחת הרווחה של האינטרנט הישראלי עד לכאן, למרות שהוא חירש. המועד המעודכן החדש הוא 26.10.2017. 

עו"ד ערן טמיר, נציג נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אמר כי הנציבות מתחייבת להעביר בהקדם תיקון לתקנה בכנסת, כך שתהיה סבירה והוגנת יותר כלפי בעלי האתרים. עוד התחייבה הנציבות כי לא יהיו דחיות נוספות, וכי בעוד שנה כלל האתרים יחויבו לעמוד בדרישות כפי שייקבעו בתיקון.

law.co.il מעיר כי על-פי הנוסח המקורי לתיקון התקנות שהוגש לאישור הועדה, הדחיה צפויה היתה לחול רק על מפעילי אתרים שעד ל-1 באוקטובר השנה (כלומר, בתוך כעשרה ימים) יחלו בביצוע התאמות הנגישות. משמעותה של הדרישה להתחלת ביצוע ההתאמות היתה כי עד ל-1.10.2016 מפעיל האתר "ביצע בדיקת נגישות לבחינת עמידת שירות האינטרנט בדרישות התקן והכין תוכנית עמידה בדרישות אלה". אולם לבקשת איגוד האינטרנט, הועדה החליטה לוותר על דרישה זו והדחיה תחול אפוא ללא תנאי, גם על אתרים שלא יחלו בביצוע ההתאמות עד ל-1.10.2016.

מקור: איגוד האינטרנט הישראלי & דה מרקר (מאת רפאלה גויכמן).