לכמה זמן צריך לשמור שיק ממוחשב?

אולי יעניין אותך גם

בנק צריך לשמור שיק אלקטרוני למשך שבע שנים, באופן המגן עליו מנזקי טבע ואדם, מאפשר לאתר אותו ומאפשר להפיק ממנו פלט. כך קובעים כללים חדשים שפורסמו בחתימת נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. הכללים קובעים ששיק פיסי צריך הבנק לשמור למשך שנתיים בלבד, וגם זאת בתנאי שסכומו עולה על חצי מיליון ש"ח.

בפברואר השנה אישרה הכנסת את חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 שלפיו לקוחות הבנקים בישראל לא יידרשו עוד להפקדה פיסית של שיקים ודי יהיה בהצגת השיק באופן אלקטרוני על-ידי סריקתו לסמארטפון או למחשב ושליחת הקובץ הסרוק לבנק. החוק מייתר את הצורך בשיק הפיסי לאחר שמולא ונחתם, הן בנוגע להליך הסליקה בבנקים והן בנוגע להליכי גבייה בהוצאה לפועל והליכים משפטיים – זאת משום שהשיק הסרוק, בהתקיים מספר תנאים, יוכל לשמש גם כראייה קבילה בבית המשפט.

החוק נכנס לתוקף בימים אלה והכללים שמכוחו - כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (שמירת שיקים), התשע"ו-2016 - פורסמו ברשומות ב- 17.8.2016. law.co.il מעיר שמטרת החוק היתה, בין השאר, להוזיל את עלויות הסליקה של שיקים אבל מבלי להיכנס לניתוח כלכלי מדויק נראה שלפחות חלק מהעלות הנחסכת יופנה למערכות מחשב שיידעו לשמר את השיק לאורך זמן ולהגן עליו כנדרש בכללים החדשים.