אירופה: איסוף נתוני תקשורת - רק למאבק בפשיעה חמורה

אולי יעניין אותך גם

מדינות האיחוד האירופי רשאיות להנהיג איסוף גורף של נתוני תקשורת רק לצורך מאבק בפשיעה חמורה - כך לפי חוות דעת של היועץ המשפטי לבית המשפט האירופי (ה-ECJ). חוות הדעת הוגשה לשופטים הדנים בעתירה נגד חקיקה בריטית המורה לחברות הטלקום לאסוף נתוני תקשורת על מנויים ולהעמידם לרשות המדינה. לחוות הדעת אין מעמד מחייב אך היא עשויה להשפיע על פסק הדין שהשופטים עתידים לכתוב.

כזכור, באפריל 2014 הורה בית המשפט האירופי על בטלותה של הדירקטיבה האירופית המסדירה איסוף והחזקת נתוני תעבורה ותקשורת על-ידי ספקי שירותי תקשורת אלקטרוניים, מחמת פגיעה בלתי מידתית בפרטיות. בעקבות החלטת בית המשפט האירופי, חוקק הפרלמנט הבריטי בהליך מזורז חוק שיעגן את החובה של חברות תקשורת, ספקי סלולר וספקיות גישה לאינטרנט להחזיק למשך 12 חודשים נתוני מעטפת ותעבורה של תקשורת המתבצעת ברשתות אלקטרונית (כגון נתוני גלישה באינטרנט, נתונים על מיקום וזהות המנוי, משך השיחה, מועדה, יעד השיחה וכו', ללא חשיפת תוכנה). המטרה היא לאפשר לרשויות להשתמש במידע לצורך גילוי עבירות, חקירתן, מניעתן, גילוי עבריינים והעמדתם לדין.

אולם לפני כשנה הורה בית משפט באנגליה על בטלות החוק מחמת פגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות מנויי חברות הטלקום. הממשלה הבריטית ערערה על החלטת בית המשפט, ובית המשפט לערעורים הפנה את הסוגיה להכרעת בית המשפט האירופי.

חוות הדעת של היועץ המשפטי ל-ECJ מצביעה גם על אמצעים נוספים שיש לנקוט כדי להקטין את הפגיעה בפרטיות, לרבות הגבלת הגישה למידע, משך שמירתו ואבטחתו. מקור: TechCrunch (מאת: נטשה לומס).