החל מהיום: בנקים וחברות אשראי יאספו נתוני אשראי

אולי יעניין אותך גם

לצורך הקמת מאגר המידע המרכזי לנתוני אשראי בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי החדש, פרסם היום בנק ישראל הוראת שעה מסועפת וחוזר נלווה לה, המורים לבנקים ולחברות האשראי בישראל לאסוף ולשמור נתוני אשראי אודות לקוחותיהם לצורך הכללת הנתונים במאגר נתוני האשראי שצפוי לעלות לאוויר בשנת 2018. הוראה השעה של בנק ישראל משתרעת על עשרות עמודים וקובעת מהם שדות המידע שעל הבנקים לשמור ואת אופן שמירת הנתונים לצורך העברתם לבנק ישראל במועד שייקבע.

בהודעה לעיתונות שפרסם בנק ישראל נאמר כי האיסוף ייעשה תוך איזון בין התועלת שבהקמת מאגר נתוני אשראי לבין מזעור הפגיעה בזכות לפרטיות הכרוכה במאגר זה. מנכ"ל הבנק ציין כי "הפרויקט נמצא בשלבי אפיון לקראת פרסום מכרז לבחירת ספק שיסייע בהקמת ותפעול המאגר. בנק ישראל ישקיע משאבים רבים בשמירה על הפרטיות ובאבטחת המידע, ויפעל כדי לוודא שהסיכונים הנובעים מהקמת מאגר כזה ימוזערו, ושהצרכנים יוכלו להפיק ממנו את מרב התועלת". המשנה לנגידת הבנק הסבירה כי "מדובר בתהליך מורכב, ואנו מנהלים אותו תוך היוועצות מתמדת עם הרשויות הרלוונטיות בישראל ועם עמיתים בחו"ל".