אירופה נערכת למהפכה בדיני הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

פאנל הרגולטורים האירופאים לפרטיות (Article 29 Working Party) נערך לקראת התקנות אירופאיות החדשות על הגנת פרטיות במידע (General Data Protection Regulations) שצפויות להתקבל סופית בפרלמנט האירופי בחודשים הקרובים ומבשרות על רפורמה דרמטית בדיני הפרטיות. הרגולטורים הודיעו על גיבוש תוכנית עבודה לשנתיים הקרובות שנועדה להכין את הקרקע לכניסתן לתוקף של התקנות החדשות ב-2018:
  • היערכות מינהלית וארגונית להקמת המועצה האירופאית להגנת פרטיות במידע (European Data Protection Board) - הגוף שעל-פי התקנות החדשות יבוא במקום המבנה הקיים של פאנל הרגולטורים.
  • הקמת מוקד לתיאום מאמצי אכיפה ולשיתוף פעולה בין הרגולטורים הלאומיים לפרטיות במדינות אירופה.
  • תעדוף נושאים בהם נדרש לגבש הנחיות לבעלי מאגרי מידע ומחזיקי מאגרים, בנושאים כמו הזכות החדשה שתוענק לנשואי מידע להורות על ניוד המידע שלהם לבעל מאגר אחר ומינוי אחראי אבטחת מידע.
  • קידום הנראות והנוכחות של המועצה האירופאית החדשה להגנת פרטיות במידע, הן ברשת והן מול גופים ממשלתיים אחרים באיחוד האירופי ומחוצה לו.
כחלק מההיערכות, פאנל הרגולטורים הכריז על הקמת שמונה קבוצות עבודה, שכל אחת תתמקד בנושא מסוים ותרכז אותו. קבוצות העבודה יעסקו בין היתר בנושאים הבאים:
  • בחינת הצורך בעדכון חוות הדעת שפרסם עד כה פאנל הרגולטורים, לאור תקנות הגנת המידע החדשות.
  • פרשנות מושגי יסוד ועקרונות יסוד בתקנות בחדשות.
  • טיפול בנושאים טכנולוגיים בעלי השלכה על פרטיות במידע, כגון תקן "אל-תעקוב-אחריי" (Do-Not-Track), הצבעות אלקטרוניות (eVoting), ניטור ומעקב אלקטרוני של עובדים במקום העבודה, מנגנונים להצגה נאותה של מדיניות פרטיות בסמארטפונים ולקבלה נאותה של הסכמת המשתמשים.
  • מנגונים משפטיים להסדרת העברת מידע אישי לעיבוד ואחסון מחוץ לאירופה בעקבות פסק הדין של בית המשפט האירופי שפסל את הסדר ה-Safe Harbor.
מקור: הודעה על תוכנית העבודה של פאנל הרגולטורים האירופי לשנים 2016-2018, הודעה על תוכנית הפעולה לישום תקנות הגנת המידע החדשות.