להסיר או לא להסיר (קישורים בכל העולם)? זו השאלה

אולי יעניין אותך גם

גוגל לא צריכה להסיר תוצאות חיפוש מהמנוע שהיא מפעילה בשם המתחם הגנרי google.com - כך ממליצים רוב החברים בועדת מומחים שגוגל כינסה לבחינת אופן היישום של פסיקת בית המשפט האירופי לפני כשנתיים, שקבעה כי על גוגל להסיר תוצאות חיפוש שפוגעות בפרטיותו של אדם. ההמלצה, כמו גם המלצות אחרות שפרסמה ועדת המומחים בדו"ח שהוציאה, עומדת בסתירה להנחיות של פאנל הרגולטורים האירופאים להגנת הפרטיות במידע.

ועדת גוגל, שמנתה שמונה חברים בהם נציגים מהאקדמיה, ממליצה שבקשות הסרה ייבחנו לפי ארבעה קריטריונים עיקריים: התפקיד הציבורי שממלא נשוא המידע שביקש את הסרת התוצאות הנוגעות אליו; מידת הרגישות של המידע שהסרתו מתבקשת ופוטנציאל הפגיעה שנובע ממנו; מקור המידע שעליו נסמך הפרסום; רלבנטיות המידע במבחן הזמן.

כאמור, רוב חברי ועדת גוגל סברו שיש לכבד את זכות הגישה למידע של משתמשי מנוע החיפוש הממוקמים מחוץ לאירופה - ולהגביל את הסרת התוצאות רק למנועי החיפוש שפועלים בשמות מתחם אירופאים. הועדה גם המליצה לגוגל להתמיד בנוהג המודיע לאתרי המקור בהם מתפרסם המידע על בקשת ההסרה שהוגשה והציעה לאפשר להם ביתר קלות לערער על ההסרה.

שר המשפטים לשעבר של גרמניה - חבר הועדה ובעל דעת המיעוט - סבר שהסרת תוצאות החיפוש צריכה להתבצע בכל שמות המתחם בהם גוגל מפעילה את מנוע החיפוש שלה. הוא הדגיש ש"האינטרנט הוא גלובלי וההגנה על זכויות המשתמשים גם צריכה להיות גלובלית." מנגד, מייסד ויקיפדיה - גם הוא חבר בועדה - הביע התנגדות נחרצת לכך שההחלטות בעניין פרטיות וחופש הביטוי יימסרו להכרעת חברה מסחרית מבלי שקיים מנגנון שמאפשר למפרסמי המידע לערער על ההחלטה. מקור: The Next Web (מאת: מיק רייט).