ישראל: יצוגית נגד PayPal על הקפאת חשבונות לקוחות

אולי יעניין אותך גם

פיי-פאל מקפיאה חשבונות פעילים באופן שרירותי וללא הצדקה, תוך גרימת נזקים לבעלי החשבונות וגריפת רווח מהריבית על הסכום המוקפא - כך טוענת תביעה שהוגשה בישראל נגד החברה, ומבקשת הכרה כתביעה יצוגית בשם כל הלקוחות הישראלים של פיי-פאל שכספם הוקפא במהלך שבע השנים האחרונות. התובעים דורשים פיצויים בסך 154 מיליון ש"ח והכרזה על החברה כמונופול בשוק.

התביעה טוענת כי פיי-פאל מפרה את ההתחייבות שהיא נוטלת על עצמה בהסכם ההתקשרות עם בעל החשבון - להגביל את משך הקפאת החשבון לזמן סביר בלבד. כתב התביעה גם מציג מספר מקרים בהם פיי-פאל הקפיאה חשבונות של לקוחות מטעמים שלדעת מגישי התביעה אינם מוצדקים, כגון "פיצוי קונים במקרה שתוגש תביעה" או "מטעמי אבטחה". מקור: גלובס (מאת: יוסי ניסן).