בית המשפט לא מאפשר לפייסבוק להתחמק מדיון בישראל

אולי יעניין אותך גם

תביעה של משתמש פייסבוק ישראלי נגד הרשת החברתית עשויה לגרור את פייסבוק להתדיין בבית משפט בארץ - כך עולה מהחלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים. ההליך עסק בתביעתו של משתמש פייסבוק שביקש מבית המשפט להורות לחברה להימנע ממחיקת תכנים שהוא טען ומחסימת השימוש שהוא עושה ברשת החברתית, ללא הנמקה וללא שמיעת טענותיו. את התביעה הוא הגיש לאחר שפתח דף פייסבוק בשם "נפגעי שי פירון" במטרה לחשוף מידע על פגיעות שלטענתו השר (לשעבר) גרם לאנשים. התובע התלונן שלאחר פתיחת הדף, חשבון הפייסבוק שלו נחסם למשך מספר ימים ותכנים שפרסם בו נמחקו.

כתב התביעה הומצא לפייסבוק בחו"ל. החברה פנתה לבית המשפט בבקשה לבטל את ההמצאה, משום שתנאי השימוש של פייסבוק קובעים תניות שיפוט שלפיהן הליכים משפטיים בין פייסבוק למשתמשים יתנהלו רק בבית משפט בקליפורניה על-פי דיני קליפורניה. בית המשפט מצא כי ראויה לבירור טענת התובע שלפיה הוראות ההסכם המקוון בעניין השיפוט הזר הן תנאי מקפח בחוזה אחיד. בית המשפט קבע שאם יימצא שניתן לדון בתביעה בישראל, הרי שעל תניות השיפוט והדין הזר חלה חזקת הקיפוח לפי דיני החוזים האחידים בישראל.

מרכזה של ההחלטה נמצא בקביעה העקרונית של בית המשפט: כשמדובר במשתמש ישראלי, בחשבון ישראלי המתנהל בשפה העברית ובדף פייסבוק המתנהל בעברית, העוסק בנושאים הנוגעים לציבוריות הישראלית, וכאשר בפועל התובע נתקל בחסימה בשבתו בישראל, יש לומר שהחסימה הופנתה אליו בישראל. משכך, מתקיימת עילה להבאת פייסבוק לדיון משפטי בארץ. למרות זאת, היות שהתובע לא עמד בנטל הנוסף להראות כי התביעה מעוררת "שאלה רצינית שיש לדון בה", היתר ההמצאה לפייסבוק בחו"ל בוטל. {לעיון בהחלטה: ה"פ 12816-08-13 וייל נ' Facebook Inc}