TRUSTe הטעתה ותשלם מאתיים אלף דולר קנס ל-FTC

אולי יעניין אותך גם

חברת TRUSTe תשלם לנציבות הסחר הפדרלית בארצות-הברית (ה-FTC) קנס של 200,000 דולר על הטעיית צרכנים - כך לפי הסדר פשרה בין החברה לנציבות. החברה עוסקת מזה שנים רבות בהערכת נוהגי הפרטיות של אתרים ברשת. היא מאפשרת למפעילי אתרים ושירותים מקוונים לעבור "הסמכה" וולונטרית לתו-איכות, שמשקף עמידה נאותה בדרישות הפרטיות הקבועות בחוק הפדרלי להגנה על פרטיות ילדים ברשת (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA) ובהסדר נמל המבטחים להעברת מידע אישי מאירופה לארצות-הברית (Safe Harbor).

נציבות הסחר הפדרלית האשימה את החברה במחדל, על כך שלמרות הבטחותיה באתר האינטרנט שלה היא נמנעה מלבצע בדיקה שנתית לחידוש ההסכמה (Recertification) ביותר מ-1,000 מקרים בין השנים 2006 ועד 2013. עוד התלוננה הנציבות שלאחר שהחברה הפכה לתאגיד למטרת רווח ב-2008, היא לא פנתה לאתרי אינטרנט שהתהדרו בתו האיכות שלה בדרישה שימנעו מלהמשיך ולהציג אותה כארגון ללא מטרת רווח. מקור: הודעה לעיתונות של נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב.