משתמשי Airbnb עתרו למניעת מסירת פרטיהם לרשויות

אולי יעניין אותך גם

בעלי נכסים המציעים את דירותיהם ב-Airbnb תובעים את אתר שיתוף הדירות בבית משפט מקומי בניו-יורק בדרישה שיאסור על מפעילת האתר למסור את פרטיהם לרשויות האכיפה. משרד פרקליט המדינה בניו-יורק דרש מהחברה להעביר לידיו פרטים על כ-130 משתמשים, ובכללם שמות, דרכים ליצירת קשר ופרטי אמצעי תשלום. לאחר שהחברה מסרה הודעות למשתמשים שפרטיהם נועדו להימסר לרשויות, היא העבירה למשרד פרקליט מדינת ניו-יורק מידע על 107 מתוכם. יתר המשתמשים הם שעתרו נגד החברה והיא מסרבת להעביר לרשויות מידע עליהם עד להכרעת בית המשפט.

עיריית ניו-יורק איימה בעבר בתביעה נגד Airbnb על סירובה לשתף פעולה באכיפת דיני השכירות העירוניים. בעקבות אותו סכסוך הצדדים הגיעו לפשרה שלפיה החברה תמסור לרשויות מידע אנונימי, ולאחר שהן יסמנו את המשתמשים האנונימיים שמיועדים לחקירה, החברה תספק מידע מזהה משלים עליהם. בכך הצליחה החברה למנוע מסירה גורפת של מידע מזהה על כלל רבע מיליון משתמשיה. מקור: Mashable (מאת: ג'סיקה פלאוטס).