ישראל: לא ניתן להעיד בסקייפ

אולי יעניין אותך גם

אמנם עדות בדרך של היוועדות חזותית (Video Conference) אפשרית בנסיבות מסויימות, אולם לא באמצעות תוכנות "חופשיות" אשר איכות הקליטה והשידור הרציף בהן לא הוכחה כמספקת. כך קבע בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בעת שדן בבקשת הנתבעת, שרון אטיאס (בעלת בוטיק שרון), להעיד בדרך זו בהליך שהיא מנהלת מול התובעת - מיטל פרץ.

אטיאס לא התייצבה לדיון הוכחות שקבע בית הדין וביקשה להעיד בדרך הטכנולוגית בנימוק כי עברה להתגורר בפריז וכי היא מצוייה בשלבי הריון מתקדמים. בקשתה נדחתה, בין היתר משום שלא נלוו לה תצהיר ואסמכתא רפואית אודות מצבה והנסיבות שאינן מאפשרות לה להתייצב לעדות בישראל.

אטיאס לא ויתרה והגישה בקשה לעיון מחדש בהחלטה, בה ביקשה בשנית לאפשר לה להעיד בהיוועדות חזותית, במועד הנדחה של דיון ההוכחות. אולם אטיאס לא הסתפקה בדרישה זו וביקשה גם כי העדות לא תנוהל כמקובל, בביהמ"ש המחוזי בי-ם והאמצעים הטכנולוגיים הקיימים שם, שכן טענה כי הדבר כרוך בהיערכות מראש ובעלויות בלתי מבוטלות. לפיכך, ביקשה אטיאס כי גביית עדותה תיעשה באמצעות תוכנות כגון סקייפ או טנגו.

השופטת שרה ברוינר ישרזדה דחתה את הבקשה וקבעה כי האופן שבו ביקשה אטיאס לערוך את חקירתה הנגדית מעורר חשש כבד לגבי האפשרות כי בית הדין יקבל תמונה ברורה באשר למהימנותה - "הנתבעת אינה מבקשת להיעזר באפשרות הטכנולוגית הקיימת בבית המשפט המחוזי, שבה על גבי מסך גדול יכולים כל הצדדים בזמן אמת לצפות בעדות, ואף העד יכול במקביל לצפות בבית הדין באופן מלא, וכאשר איכות ההקלטה ורציפותה ברמה סבירה מובטחים". 

בית הדין הוסיף כי "במקום זאת מבקשת (הנתבעת) לערוך שימוש בתוכנות "חופשיות" אשר איכות הקליטה והשידור הרציף בהן לא הוכחה כמספקת, כאשר האמצעי הפיזי המוצע - מסך המחשב או אף הטלפון הנייד של ב"כ הנתבעת, לא רק שאין בו כדי לאפשר קיום הדיון באופן ראוי, אלא שמדובר באמצעי שאינו ניטראלי, אין נוכחות של גורמים נייטרלים אצל העדה בזמן עדותה ואין יכולת ולו מינימלית לפקח על שנעשה במקום הימצאה"

בית הדין בחן גם את ההלכה הפסוקה בעניין מתן עדות בדרך של היוועדות חזותית וציין כי בעניין דורי נקבע שנקודת המוצא לדיון היא עדיפותה של העדות בין כותלי בית המשפט, במיוחד שעה שקיימת חשיבות רבה לבחינת מהימנותו של העד. היוועדות חזותית מגבילה את יכולתו של בית המשפט להפעיל את סמכותו על העד במקרים בהם הוא נוהג שלא כראוי. אין לפתוח פתח רחב מדי ובלתי מוגבל לגביית עדות באמצעות היוועדות חזותית ואין לוותר על הדרישה להציג, בתום לב, סיבה מספקת למתן עדות בהיוועדות חזותית. 

במקרה הנדון, ציין בית הדין כי אטיאס לא הצביעה על קיומם של תנאים מספקים להיענות לבקשתה. לבקשה לא צורף תצהיר כדין וספק בעיני בית הדין אם הבקשה הוגשה בתום-לב. אטיאס גם לא עמדה בחובה להצביע על "סיבה טובה" לקיום ההיוועדות החזותית. אף הטעמים הרפואיים שהציגה אינם מהימנים וכן העובדה כי יצאה את גבולות צרפת לצורך חופשה ביוון [ס"ע 29942-10-10 מיטל פרץ נ' בוטיק שרון - שרון אטיאס]. ההחלטה ניתנה בחודש מאי השנה.