ענקיות הטכנולוגיה רוצות לחשוף את בקשות הממשלה למידע

אולי יעניין אותך גם

ענקיות הטכנולוגיה גוגל, פייסבוק, מיקרוסופט ויאהו פתחו בהליכים משפטיים בפני ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בארה"ב (ה- 9th Circuit), בהן הן מלינות נגד צווי איסור הפרסום הממשלתיים המונעים מהן לפרסם נתונים אודות בקשות למידע שמגישות להן רשויות אכיפת החוק בנושאים הנוגעים לביטחון לאומי. החברות טוענות כי האיסורים המוטלים עליהן פוגעים בזכותן לחופש ביטוי בהתאם לתיקון הראשון לחוקה האמריקאית. החברות אינן מבקשות לחשוף נתונים העשויים לסכן חקירה כזו או אחרת, אלא לחשוף נתונים כמותיים סטטיסטיים אודות הבקשות המתקבלות אצלן וסוגיהן. בנוסף, מבקשות החברות לפרסם את המידע על בסיס קבוע, ללא צורך בקבלת היתר כל פעם בנפרד, כפי שעליהן לעשות כעת. מקור: PCWorld (מאת ניק מדיאטי).