דו"ח השלכות ביג-דאטה על הפרטיות הוגש לאובמה

אולי יעניין אותך גם

קבוצת העבודה שהנשיא אובמה מינה בתחילת השנה במטרה לבחון את השימושים במידע אישי רחב היקף ("ביג דאטה") והשלכותיהם על הפרטיות, הגישה אתמול את הדו"ח המסכם את פעילותה. הדו"ח מונה מספר המלצות מדיניות וחקיקה קונקרטיות, שנועדו לחזק את ההגנה על הפרטיות אגב השימוש בביג-דאטה למטרות טכנולוגיות וכלכליות מועילות:
  • קידום מגילת זכויות פרטיות לצרכן (Consumer Privacy Bill of Rights), שעליה הכריז הנשיא לפני למעלה משנתיים.
  • חקיקת חוק פדרלי שיקבע סטנדרט לאומי אחיד בין 50 המדינות, להטלת חובת דיווח לרשויות ולנשואי מידע במקרה של פריצה למאגר מידע או זליגה ממנו.
  • הרחבת החובות של הממשל הפדרלי לשמירת פרטיותם של אזרחים זרים ותושבי חוץ שאינם אמריקאים.
  • הגברת החובות לשמירת פרטיות מידע שנאסף מתלמידים דרך בתי הספר, והגבלת השימוש במידע למטרות חינוך בלבד.
  • העמקת ההבנה על שימושים פסולים שנעשים בביג-דאטה לצורך פילוח והפליית קבוצות באוכלוסיה, כך שניתן יהיה לזהות ולטפל בשימושים כאלה.
  • תיקון החקיקה הפדרלית המיושנת להגנת הפרטיות בתקשורת אלקטרונית, שנחקקה לפני עידן האינטרנט וטומנת בחובה הנחות יסוד בדבר פרטיות שאינן תקפות עוד בעידן הנוכחי. בין היתר, החקיקה הקיימת מאפשרת במקרים רבים לרשויות האכיפה בארצות-הברית לקבל בקלות מבית המשפט צו המתיר להן לעיין בראיות המצויות בחשבונות משתמשים המאוחסנים בשרתים, ללא צורך להוכיח בפני בית המשפט עילה מסתברת לביצוע עבירה.
הבית הלבן טרם הודיע האם וכיצד יפעל לישום ההמלצות. מקור: הודעה לעיתונות של הבית הלבן.