ישראל: הסוף לעמלות עבור רכישה ברשת?

אולי יעניין אותך גם

האם זהו הקץ של "דמי הטיפול" ברכישות באמצעות האינטרנט? כולנו מכירים ומתרגזים על תשלום העמלה המתווספת כאשר אנו רוכשים כרטיסי קולנוע או אחרים באמצעות האינטרנט. מנהלת הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד הכלכלה, עו"ד תמר פינקוס, הוציאה הנחייה גורפת האוסרת על עוסקים לגבות תוספת מעבר למחירים המוצהרים של המוצרים או השירותים הנמכרים (כגון עמלות, דמי רישום או טיפול וכיו"ב). הבסיס להנחייה הוא הוראות חוק הגנת הצרכן המחייבת עוסקים לפרסם "מחיר כולל" בלבד של מוצר או שירות, ללא תוספות נלוות. יובהר כי ההנחייה אינה פוסלת את התוספת כשלעצמה, אלא רק את פרסומה בנפרד ממחיר המוצר או השירות. במידה והתוספת תפורסם כחלק מהמחיר הכולל, אין מניעה כמובן מלגבות אותה. רק ימים יגידו האם ההנחייה תביא לסופן של העמלות הללו, או שאלו ייכללו במחיר המוצר או השירות. מקור: Ynet (מאת צבי לביא ומורן אזולאי).

law.co.il מזכיר כי לאחרונה הוגשו שתי הצעות חוק פרטיות בעניין זה ממש - הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג (הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ד-2013) וכן הצעתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ד-2013). שתיהן טרם צלחו את הליך החקיקה.