בקרוב: רופאים יוכלו להתעדכן במידע רפואי בזמן אמת

אולי יעניין אותך גם

רופאי בתי החולים יוכלו בקרוב לקבל באופן מיידי את עיקרי המידע רפואי אודות מטופליהם, כפי שהוא מעודכן במאגרי המידע של קופות החולים. זאת, באמצעות מערכת ממוחשבת שמשרד הבריאות משיק בימים אלה. כיום, פזור המידע הרפואי של המטופלים בין מקורות מידע רבים וחלק ממנו בלבד מגיע לרופא המטפל. המערכת החדשה אמורה לאפשר לרופא להתעדכן במידע רפואי מדויק ומהיר, ללא תלות בנתונים שנמסרים לו על-ידי המטופל, אם בכלל. המערכת תסייע במיוחד ביחס למטופלים בעלי היסטוריה רפואית מורכבת או במצבים בהם המטופל מתקשה או אינו מסוגל למסור את המידע בעצמו לרופא המטפל בו. המערכת החדשה אמורה לסייע בצמצום טעויות אבחון וטיפול הנובעות מהעדר מידע מלא ולשפר את יכולת קבלת ההחלטות של הצוות הרפואי. החשש משימוש במערכת מסוג זה הוא של זליגת מידע אישי וחדירה לפרטיות המטופלים. הפתרונות שהגדיר משרד הבריאות בעניין זה מסתמכים על מענה טכנולוגי של אבטחת מידע, לצד החקיקה הקיימת, כמו חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה וכן כללי האתיקה הרפואית. לצורך כך, תכלול המערכת מגבלות שונות, כגון: אפשרות צפייה לצוות המטפל בלבד והגבלת הצפייה לזמן שהות המטופל בבית החולים בלבד. בנוסף, המערכת לא תכלול מאגר מידע מרכזי והמידע יעבור בין האתרים המחוברים למערכת באמצעות רשת ייעודית, מאובטחת ומוצפנת. חלק מהמידע הרפואי ומקורות המידע, שהוגדרו כרגישים במיוחד (כגון ביקורים במרפאות לבריאות הנפש, הפסקות הריון, תוצאות בדיקות איידס וכו'), יהיו חסומים לרשת שיתוף המידע. מקור: הארץ (מאת עידו אפרתי).