שופטים יורשו לפעול בפייסבוק, בתנאים

אולי יעניין אותך גם

הועדה הפנימית של מערכת בתי המשפט, שמונתה כדי לגבש הנחיות לשימוש שופטים ברשתות חברתיות, הגישה לאחרונה את המלצותיה בתום כשנה וחצי של דיונים. דו"ח הועדה כולל שורה ארוכה מאוד של המלצות שיאפשרו לשופטים להיות פעילים בפייסבוק, בכפוף להגבלות ואיסורים רבים שמטרתם להבטיח את טוהר ההליך השיפוטי, למנוע חשש למראית-עין של ניגוד עניינים ולמנוע פגיעה במעמדם הציבורי של שופטים. בין ההמלצות:
  • איסור על שופטים לפרסם בפייסבוק את היותם נושאי תפקיד שיפוטי;
  • חסימת מערכת המחשוב של בתי המשפט לגלישת שופטים לפייסבוק, על מנת ששימוש השופטים בפייסבוק לא יתבצע בזיקה לעבודתם;
  • חיוב שופטים לעבור השתלמות על השימוש ברשתות חברתיות, הסכנות האורבות משימוש כזה והדרכים לשליטה על הגדרות פרטיות בחשבון המשתמש;
  • ככלל, יאסר על שופטים להיות 'חברי' פייסבוק של עורכי-דין;
  • השופטים לא יהיו רשאים לפרסם ברשת החברתית התבטאויות בנושאים פוליטיים או עניינים הקשורים בעבודתם ובתיקים שהם דנים בהם.
הדו"ח ממליץ עוד כי "על שופטים להימנע מפרסום תמונה או סטטוס שיש בהם כדי לפגוע במעמדם המקצועי או באמון הציבור ברשות השופטת ובמעשה השפיטה". מקור: דה-מרקר (מאת: עידו באום ויסמין גואטה).