ישראל: שתי הצעות לתיקון חוק הספאם

אולי יעניין אותך גם

שתי הצעות חוק פרטיות חדשות הונחו השבוע על שולחן הכנסת, כאשר מטרתן להרחיב ולעדכן את תחולו של "חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). הראשונה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - דואר זבל), התשע"ד-2014 - היא הצעתו של חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/2053/19]. הצעה זו מבקשת להרחיב את האיסורים הקבועים בחוק, כך שיחולו גם על בקשות לתרומה או הפצת תעמולה. בנוסף, מבקשת ההצעה להסדיר את הדרך להסרה מרשימת תפוצה במקרה של שיגור דברי פרסומת באמצעות מערכות לחיוג אוטומטי. השנייה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות), התשע"ד-2014 - היא הצעתם של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי כנסת [פ/2091/19]. הצעה זו מבקשת לקבוע כי כל הודעה או בקשה של נמען להפסיק לקבל שירות שרכש מ"מפרסם", תיחשב כהודעת סירוב לצורך החוק. כעת נותר רק להמתין ולבחון מי מהצעות החוק, אם בכלל, תשרוד את מסלול החקיקה המייגע.