ספקיות תשתית האינטרנט יתחייבו לקצב גלישה מינימלי

משרד התקשורת תיקן לאחרונה את רישיון בזק ורישיון הוט למתן שירותי תשתית אינטרנט, כך שהחברות נדרשות מעתה והלאה לפרסם גם את קצב הגלישה המינימלי שהן מתחייבות עליו - בהורדה (Download) ובטעינה (Upload) - בכל פרסום או פרסומת של השירות (כדוגמת פרסומות "אינטרנט 100 מגה" למיניהן). הצעד של משרד התקשורת, שהחל כבר בראשית 2011 בתקופת שר התקשורת הקודם, גם מחייב את החברות למסור לכל מנוי קיים הודעה בה יפורטו הנתונים בדבר קצב התקשורת המקסימלי והמינימלי בחבילה שהוא מנוי עליה. הנהלת משרד התקשורת אישרה את התיקון לרישיונות חרף התנגדות החברות. בין היתר, דחה משרד התקשורת את הצעת החברות שלפיה הן יתחייבו רק לנקוט מאמצים מירביים לעמוד בקצב גלישה המינימלי, ואת טענתן כי הצרכן לא יהיה מסוגל להבין את המשמעות האמיתית של "מהירות מינימלית" מובטחת. החברות גם הדגישו שתיקון הרישיון יאלץ אותן לייקר את מחירי החבילות. מקור: כלכליסט (מאת: אופיר דור).