בית משפט בארה"ב פסק שפרויקט 'פריזמה' אינו חוקתי

אולי יעניין אותך גם

לראשונה בארצות-הברית, בית משפט פדרלי פסק שפרויקט הניטור החסר-תקדים של הסוכנות לביטחון לאומי (ה-NSA) שחשף אדווארד סנודן, אינו חוקתי, היות שהוא מפר את הוראת החוקה האמריקאית האוסרת על הממשל לבצע חיפוש ללא צו-שיפוטי המבוסס על עילה מסתברת. שופט בית המשפט המחוזי בוושינגטון הבירה מתח ביקורת חריפה על האיסוף הסיטונאי שמבצעת הסוכנות לנתוני ה'מעטפת' של שיחות ברשת של ענקית הסלולר ורייזון (נתונים על זהות המשוחחים, משך השיחה, מועדה וכו', ללא חשיפת תוכן השמע של השיחות), וקבע שפעילות כזו ודאי מפרה את הזכות לפרטיות שהאבות המייסדים של ארצות-הברית קבעו בתיקון הרביעי לחוקה. בית המשפט הוציא צו מניעה זמני שאוסר על הממשל לאסוף נתוני מעטפת משיחותיהם של שני מנויי ורייזון שהגישו את התביעה, ומחייב את הממשל להשמיד את הרשומות על שיחותיהם שמצויות כיום בידיו. נוכח ההשלכות מרחיקות הלכת של ההחלטה, הורה השופט לעכב את ביצועה כדי לאפשר לממשל לערער עליה.

פרויקט "פריזמה" של הממשל הסתמך עד כה על היתר גורף שנתן בית הדין הפדרלי המיוחד לאיסוף מודיעין זר (ה-Foreign Intelligence Surveillance Court), שדיוניו מתנהלים בחשאיות, במעמד צד-אחד (בנוכחות נציגי הממשל בלבד) וכמעט כל החלטותיו נותרות חסויות. ההיתר של בית הדין לנטר את נתוני המעטפת של כלל השיחות במרכזיות טלפוניה ניתן על-סמך הלכה של בית המשפט העליון הפדרלי מסוף שנות ה-70, שלפיה לאזרחי ארצות-הברית אין ציפייה לפרטיות ברשומות נתוני המעטפת שחברות תקשורת מחזיקות. ההחלטה החדשה של בית המשפט הפדרלי (האזרחי) בוושינגטון הבירה מסבירה כי ההתפתחויות הטכנולוגיות שארעו מאז שנות השבעים והשינויים מאז בהרגלי הצריכה הטכנולוגית של אמריקאים, מחייביים את המסקנה שאותה הלכה אינה חלה על ניטור נתונים חסר-אבחנה כמו זה שמבצע הממשל. מקור: הוושינגטון פוסט (מאת: אלן נקשימה ו-אן מרימו) {לעיון בהחלטה המלאה: Klayman v. Obama}.