ארה"ב: הנחיות להתנהלות בנקים בתחום המדיה החברתית

סוכנות פיקוח פדראלית בתחום הפיננסים בארה"ב (ה- FFIEC), פרסמה הנחיות התנהלות המיועדות לפעילויות המבצעים בנקים, חברות אשראי ומוסדות פיננסיים נוספים במדיה ורשתות חברתיות שונות. לדבריו של הרגולטור הפיננסי, "מוסדות פיננסיים אמריקאיים ניצבים בפני סיכונים שונים בהעדרן של הנחיות ברורות המסדירות את שימושן במדיה חברתית על-ידי עובדיהם ונציגיהם". תוקפן של ההנחיות - מיידי. בהודעה לעיתונות נמסר כי ההנחיות לא נועדו להטיל דרישות חדשות על מוסדות פיננסיים, אלא לסייע להם להתמודד טוב יותר מבחינת דיני הגנת הצרכן וסכנות משפטיות נוספות הנובעות מהשימוש במדיה החברתית. מקור: הודעת FFIEC לעיתונות. לעיון בהנחיות