אירופה בוחנת הקשחת הסדרי הפרטיות על שירותי ענן

אולי יעניין אותך גם

האיחוד האירופי, השוקד מזה זמן על רפורמה מקיפה בדיני הגנת הפרטיות ביבשת, בוחן את האפשרות לקבוע הסדרי פרטיות מחמירים למחשוב ענן (cloud computing). זאת, על רקע פרשת 'פריזמה' והמחאה הציבורית בעקבות חשיפת היקפי המידע האישי שספקי שירותים מקוונים מעמידים לרשות זרועות הממשל האמריקאי. מוסדות החקיקה באיחוד שוקלים בין היתר לקבוע שהעברת מידע אישי משרת באירופה אל מחוץ ליבשת, תתאפשר רק לאחר מסירת הודעה לנשואי המידע, המפרטת את הסיכונים המשפטיים הנשקפים מההעברה. הצעה אחרת מבקשת לאסור העברה כזו של מידע, אלא אם נתקבלה הסכמה מדעת של נשוא המידע, לאחר שהוזהר באופן חד-משמעי מפני האפשרות שהמידע האישי שלו יימסר לגופי איסוף מודיעין או מעקב במדינות זרות. המסתייגים מההסדרים המוצעים מזהירים מפני התכנסות אירופה למבצר מבודד מהעולם. הרפורמה בדיני הגנת הפרטיות באירופה צפויה לצאת אל הפועל במהלך שנת 2014. מקור: הניו-יורק טיימס (מאת: דני הקים).