ועדה תקבע לשופטים כללים לשימוש ברשתות חברתיות

אולי יעניין אותך גם

ועדה פנימית שמינתה מערכת בתי המשפט שוקדת בימים אלה על גיבוש הנחיות בקשר לשימוש של שופטים ברשתות חברתיות. לדברי הנהלת בתי המשפט, הועדה עתידה לקבוע עקרונות וכללים אתיים ומקצועיים שיחולו על שופטים בנושא זה. בפני הועדה, שבראשה עומד סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט אברהם אברהם, הופיע לאחרונה פרופ' מיכאל בירנהק, מבכירי החוקרים של משפט וטכנולוגיה בישראל. לדברי פרופ' בירנהק, כללי האתיקה של שופטים, בנוסחם כיום, מסדירים את רוב המצבים הנוגעים לשימוש שופטים ברשתות חברתיות. עם זאת, פרופ' בירהנק המליץ לועדה לקבוע הנחיות ברורות בקשר לחברויות בין שופטים לעורכי דין ברשתות חברתיות. אגב כך, יש הטוענים כי ישנם כיום שופטים שפעילים 'בהחבא' ברשתות חברתיות, למשל באמצעות שמות בדויים או חשבונות של קרובים. לשם השוואה, שימושם של מושבעים בפייסבוק ובטוויטר כבר עורר שורה של בעיות משפטיות בארה"ב. מקור: דה-מרקר (מאת: עידו באום).