חשודים בהולנד יידרשו לחשוף ראיות מוצפנות?

אולי יעניין אותך גם

שר המשפטים ההולנדי פועל לקידום הצעת חוק, שתחייב חשודים שהשתמשו באמצעי הצפנת מידע, לצורך ביצוע עבירה, לפענח את ההצפנה עבור חוקרי המשטרה ולאפשר להם גישה למידע. חשוד שיסרב לסייע בפענוח הראיות המוצפנות, ייענש בפלילים. הצעת החוק אמנם נוגעת רק לחשודים בעבירות טרור והתעללות מינית בילדים, אך קידומה נעשה בניגוד להמלצות שפירסמה ועדת בדיקה מטעם משרד המשפטים עצמו. הוועדה סקרה הסדרים דומים הקיימים באנגליה, צרפת וארה"ב, אך הדגישה שהטלת חובה כזו בדין נוגדת את אחד מעקרונות היסוד של דיני החקירה הפלילית - החיסיון מפני הפללה עצמית. הוועדה גם התייחסה לחלופות אפשריות בהן, בהתחשב בבלמים ואיזונים שונים, ניתן להטיל על חשודים חובה לחשוף את המידע המוצפן, אך לבסוף הסיקה שכלי משפטי כזה לא יצמיח תועלת רבה בכל הקשור לעבריינים מתוחכמים, המסוגלים להסתיר מחוקרי המשטרה את עצם קיומו של המידע המוצפן. מקור: EDRI-gram, מאת Rejo Zenger.